ปลั๊กอิน Yoast SEO เอา Meta keywords ออกและ Goolgle เลิกใช้แล้ว
ปลั๊กอิน Yoast SEO เอา Meta keywords ออกและ Goolgle เลิกใช้แล้ว

ปลั๊กอิน Yoast SEO เอา Meta keywords ออกและ Goolgle เลิกใช้แล้ว

Yoast SEO สุดยอดปลั๊กอิน (Plugin WordPress) ยอดนิยมอันดับ 1 ที่ช่วยการทำ SEO (Search Engine Optimization) ให้กับเว็บไซต์ที่ใช้เวิร์ดเพรส (WordPress) ได้ทำการเอา Function การปรับแต่ง Meta keywords ออกจาก Plugins ตั้งแต่ Version 6.3 

Google ได้ประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อปี 2009

ในเว็บไซต์ Googleblog ว่าเลิกใช้ Meta keyword tag ในการจัดอันดับการค้นหาของเว็บไซต์

เหตุผล

เพราะคนทำ SEO (Search Engine Optimization) ชอบใช้ Meta Keyword นี้ในทางที่ผิดหลักระบุคำหลักมากเกินจำเป็น และใช้คำหลักที่ไม่ถูกหลักไม่สอดคล้องกับ เนื้อหาจริง ๆ ของเว็บไซต์ อ่านเพิ่มเติม Google support Webmaster

 

ดิดต่อทำเว็บไซต์ WordPress