มีอะไรใหม่ใน WordPress 4.6 Pepper ไปดูกัน (มีคลิป)
มีอะไรใหม่ใน WordPress 4.6 Pepper ไปดูกัน (มีคลิป)

มีอะไรใหม่ใน WordPress 4.6 Pepper ไปดูกัน (มีคลิป)

คุณสมบัติที่เพิ่มขึ้นมา

1. Streamlined Updates คืออะไร

การ Update แบบ Real-Time ไม่ต้อง Refresh หน้าทุกครั้ง

Streamlined


 

2. Inline Link Checker คืออะไร

ตรวจสอบลิงค์ที่มีการพิมพ์ไม่ถูกต้อง โดยจะมีกรอบดีแดงล้อมรอบดังภาพ

link-checker

inline-link-checker-789


3. Native Font คืออะไร

native-fonts

แต่ก่อนนั้น WordPress ใช้ Google Font คือ Open Sans ใน Admin ทำให้ช้าในการโหลดฟ้อนต์ แต่ตอนนี้ WordPress ได้เปลี่ยนเป็นการใช้ฟ้อนต์จาก Device เอง เช่น หากเราเปิดในคอมของเรา ก็จะใช้ฟ้อนต์จากเครื่องเราแทน รวมถึงบน device อื่นๆ เช่น Smart phone และ Tablet ต่างๆ ด้วย


4. Content Recovery คืออะไร

content-recovery

หากขาดการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตโดยสุดวิสัย เรายังสามารถที่จะกลับไปยังการบันทึกอัตโนมัติที่ WordPress บันทึกไว้บนบราวเซอร์เพื่อทำการแก้ไขได้


วิดีโอนำเสนอ

ส่วนการอัพเดตอื่นๆ ในส่วนของ Developer นั้นสามารถดูได้จาก/credit https://wordpress.org/news/2016/08/pepper/

##############################

รับทำเว็บไซต์ WordPress, ทำเว็บ WordPress, รับเขียน Theme WordPress

ดิดต่อทำเว็บไซต์ WordPress